Milieutechnisch medewerker toezicht

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
01.01.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
40

 

De werkzaamheden zullen worden uitbesteed op stuksprijs. Verzocht wordt een offerte uit te brengen voor de categorie 1, 2 en 3 controles en het uitvoeren van hercontroles, het opstellen van een voornemen last onder dwangsom en een definiteive last onder dwangsom. 

De opdracht omvat minimaal 100 categorie 2 en 30 categorie 3 controles en maximaal 200 categorie 2 en 100 categorie 3 controles en de bijbehorende hercontroles en bestuurlijke afhandeling. De categorie 1 controles  zullen in geringe mate uitgevoerd moeten worden. 
De werkzaamheden omvatten het voorbereiden en uitvoeren van de controles met Squit2go, het muteren van het bedrijfsinformatiesysteem (SquitXO) en het opstellen van een brief aan de inrichtinghouder. De controles moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de werkinstructie die hiervoor is opgesteld bij de ODMH, deze is als bijlage bijgevoegd. Extra aandacht is vereist voor de kwaliteitscriteria die wij aan onszelf hebben opgelegd. Het opstellen van de brief binnen twee weken na de controle en het uitvoeren van de hercontrole binnen drie weken na het verstrijken van de termijn zijn voor deze opdracht de belangrijkste. 

Ten behoeve van de rapportages naar de gemeenten moeten de 100 categorie 2 en 30 categorie 3 controles voor 1 juni 2019 zijn uitgevoerd, de hercontroles en mogelijke verdere controles kunnen na deze datum nog doorlopen.

Gelet op de omvang van de werkzaamheden wordt verzocht twee personen aan te bieden waarbij ten minste één persoon beschikt over een hbo milieu diploma en de andere ten minste over een mbo milieu/technisch diploma. Daarnaast moeten de kandidaten aantoonbare ervaring hebben in het controleren van bedrijven. Ervaring met Verseon (documentregistratiesysteem), SquitXO en Squit2Go is een pré.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten